Welkom


De uitzendingen van RTV Holland zijn sinds woensdag 27 december 2017 gestopt. Dé Nederlandse internetomroep had graag doorgegaan, maar voorzag voor het jaar 2018 begrotingsproblemen. Daarom besloot het omroepbestuur van de stichting in overleg met de medewerkers te stoppen (zonder schuld). 

Bestuur en medewerkers betreuren de genomen stap, want ruim drie jaar heeft RTV Holland uitgezonden en was prominent aanwezig binnen het Nederlandse internetomroepenland.

Wij bedanken alle luisteraars, adverteerders, leden van de Club van 100 en allen die RTV Holland steunden en ondersteunden in en buiten de studio voor hun medewerking. 

Stichting RTV Holland
Bestuur en medewerkers